Verzekeringen: meer dan premie alleen…

  • Transparant
  • Toegespitst op uw situatie
  • Deskundig advies
  • Onafhankelijk

Particuliere verzekeringen

Juist bij schadeverzekeringen gaat het om meer dan de prijs alleen. Sluit de verzekering wel aan bij uw (gezins-) situatie? Is het ook op de lange termijn goedkoper? Bent u niet onder- of juist oververzekerd? Kunt u rekenen op snelle en adequate schadeafhandeling? Allemaal belangrijke vragen, waarop niet iedere aanbieder een duidelijk antwoord heeft.

U krijgt van ons een duidelijk overzicht en heldere uitleg.

Advies naar aanleiding van uw persoonlijke situatie

Verzekeringen zijn vaak noodzakelijk, want wie kan het zich veroorloven om een groot financieel risico te lopen? Het risico van het verlies van uw huis, auto of het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid kunnen een enorme impact op uw persoonlijke financiële situatie hebben. 

Wij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van deze risico’s en u een voorstel doen hoe u deze risico’s kunt opvangen.

Wij hebben een zeer uitgebreid scala van 
mogelijkheden om bij diverse verzekeringsmaatschappijen
de door u aangeboden risico’s te verzekeren.