Wees financiële valkuilen een stap voor

 • Transparant
 • Toegespitst op uw situatie
 • Deskundig advies
 • Onafhankelijk

Pensioenadvisering

Pensioen is ingewikkelde materie. Daarbij denkt u waarschijnlijk eerst aan een uitkering die u krijgt als u stopt met werken. Maar pensioen is ook een uitkering voor de nabestaanden en een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Pensioen wordt in principe opgebouwd tijdens uw dienstverband. De meeste bedrijven hebben een pensioenregeling waaraan werknemers kunnen deelnemen. Maar dat wil nog niet zeggen dat u dan ook een goed pensioen heeft.

Daarom is het goed om door een onafhankelijke expert te laten vaststellen of u straks een pensioen krijgt dat passend is in uw situatie. Een aanvullende (privé-) verzekering kan, samen met de AOW en uw eventuele bedrijfspensioen, u het pensioen bieden dat u voor ogen heeft.

Er zijn vele factoren die van invloed zijn op de hoogte van het pensioen dat u opbouwt. Misschien heeft uw werkgever helemaal geen pensioenregeling of bent u een aantal keren van baan veranderd. Een echtscheiding, eerder stoppen met werken of een tijdje freelancen, alles heeft invloed.

Advisering voor werkgevers

In dit kader kunt u denken aan advisering over de volgende items:

 • Onafhankelijk advies bij het opzetten of wijzigen van een (collectieve) pensioenregeling
 • Onafhankelijk advies bij een contractverlenging
 • Waardeoverdracht van pensioen
 • Beoordeling en beheer van collectieve pensioenregelingen; second opinion
 • Begeleiding bij de aankoop van een pensioenuitkering
 • Advisering van de Ondernemingsraad
 • Toelichtinggesprekken met (nieuwe) deelnemers en jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht
 • Invulling laten geven aan de Wet Pensioencommunicatie
 • Toetsing van de pensioenregeling aan de actuele wet- en regelgeving
 • Begeleiding/advisering werknemers bij pensionering, echtscheiding of ontslag

Advisering voor zelfstandige beroepsbeoefenaren, ondernemers, ZZP-ers

Middels een bancaire lijfrente in de opbouwende fase is het vormen van een (aanvullend) inkomen na pensionering mogelijk. Een lijfrenteverzekering / rekening wordt gebruikt als er behoefte is aan een aanvullend inkomen na pensionering. Deze fiscale vermogensopbouw is ondermeer geschikt voor zzp- ers en werknemers met onvoldoende of geen pensioen.