Verzekeringen: meer dan premie alleen…

  • Transparant
  • Toegespitst op uw situatie
  • Deskundig advies
  • Onafhankelijk

Verzekeringen: meer dan premie alleen …

Bedrijven,die waarde hechten aan een goed financieel advies zijn bij ons aan het juiste adres! Vanuit interesse voor de ondernemer en zijn onderneming wordt gewerkt aan het in kaart brengen van diverse risico’s. Bovendien kunnen we aandacht schenken aan de juridische aspecten van het ondernemerschap.

Toegespitst op uw situatie

Wij vinden het boeiend om in gesprek te zijn met ondernemers: hoe staat hij of zij in het leven, op welke manier wordt het bedrijf gerund en wat zijn de plannen voor de toekomst? Het is ons vak om daar als zakelijk dienstverlener bij betrokken te zijn. Iedere ondernemer loopt risico’s. Natuurlijk bestaan er diverse verzekeringen om een en ander af te dekken. Het sluiten van verzekeringen is echter niet altijd de beste oplossing. Door middel van risicobeheer kunnen alle mogelijke omstandigheden, waaraan een bedrijf kan worden blootgesteld, in kaart worden gebracht. Zoals ondernemen in of met het buitenland, toename van de ordergrootte, uitdijende werkgeversaansprakelijkheid, etc.. Hierdoor wordt de verzekering in een breder perspectief geplaatst.

U bent van harte welkom voor een nadere kennismaking!

Wij zouden graag kennis met u maken

Hoogst waarschijnlijk is uw bedrijf verzekerd op diverse fronten.
Toch kan na verloop van tijd een vorm van bedrijfsblindheid ontstaan.
Hebt u behoefte aan een heldere blik van een externe deskundige en een second opinion?